LoveLive! AS Wiki 节奏榜

节奏榜

来自LoveLive! AS Wiki

将光标置于卡片头像上以显示卡片能力具体数值,同时切换未觉醒头像和觉醒头像。

头像加载需要一定时间。

前排输出排行

不考虑点击得分上限

筛选
全稀有度
所有属性
所有类型
所有学校
所有年级
档位 列表
SS+ 9
[100,∞)
105.1
104.7
104.3
102.5
101.8
101.2
100.9
100.8
100.0
SS- 15
[95,100)
99.9
98.0
98.0
98.0
97.7
97.6
97.5
96.9
96.8
96.5
95.8
95.8
95.6
95.3
95.2
S+ 29
[90,95)
94.8
94.5
94.3
94.1
94.0
93.9
93.8
93.7
93.5
93.2
93.0
93.0
92.9
92.8
92.6
92.5
92.5
92.4
92.2
92.0
91.7
91.7
91.6
91.5
91.3
90.8
90.4
90.2
90.1
S- 28
[85,90)
89.9
89.6
89.2
89.2
89.2
88.9
88.7
88.6
88.5
88.2
88.1
88.0
88.0
87.9
87.6
87.3
87.3
87.2
87.1
87.0
86.4
86.2
86.0
85.8
85.7
85.7
85.5
85.0
A+ 29
[80,85)
84.9
84.8
84.4
84.4
84.3
84.0
83.8
83.7
83.7
83.6
83.6
83.0
82.9
82.7
82.6
82.5
82.1
82.0
81.9
81.8
81.6
81.3
81.3
81.1
80.8
80.7
80.7
80.6
80.1
A- 37
[75,80)
79.9
79.8
79.6
79.2
79.0
79.0
78.9
78.9
78.9
78.8
78.8
78.4
78.4
78.4
78.2
77.9
77.8
77.6
77.2
77.2
77.1
77.1
77.1
77.0
77.0
76.8
76.3
76.1
76.0
75.7
75.6
75.6
75.6
75.4
75.4
75.3
75.0
B+ 31
[70,75)
74.9
74.8
74.7
74.4
74.1
73.7
73.6
73.4
73.3
73.3
73.3
73.1
72.8
72.6
72.4
72.4
72.2
72.2
72.0
71.6
71.4
71.2
71.1
71.1
71.1
71.1
70.9
70.8
70.6
70.4
70.0
B- 22
[65,70)
69.5
69.5
69.5
69.2
69.1
68.8
68.7
68.5
68.4
68.3
68.2
67.8
67.3
66.9
66.4
66.3
66.0
65.9
65.5
65.4
65.3
65.1
C+ 32
[60,65)
64.9
64.9
64.6
64.4
64.4
64.2
63.9
63.7
63.6
63.6
63.5
63.4
63.0
62.8
62.3
62.3
62.3
61.8
61.7
61.3
61.1
61.1
61.0
60.9
60.5
60.5
60.5
60.4
60.3
60.2
60.2
60.1
C- 29
[55,60)
59.8
59.5
59.0
59.0
58.9
58.6
58.6
58.3
58.0
57.9
57.8
57.3
57.2
57.0
56.8
56.8
56.6
56.5
56.4
56.4
56.1
56.0
55.9
55.8
55.7
55.5
55.0
55.0
55.0
D+ 44
[50,55)
54.9
54.8
54.6
54.4
54.2
54.1
54.0
53.7
53.7
53.5
53.3
53.1
53.1
53.1
53.0
53.0
53.0
53.0
52.9
52.8
52.8
52.7
52.7
52.6
52.2
52.1
52.0
51.8
51.8
51.7
51.6
51.3
51.3
51.3
50.7
50.7
50.4
50.3
50.3
50.3
50.3
50.2
50.1
50.0
D- 61
[45,50)
49.8
49.6
49.5
49.5
49.4
49.2
48.9
48.8
48.7
48.7
48.6
48.5
48.5
48.4
48.4
48.3
48.1
48.0
47.9
47.9
47.7
47.6
47.6
47.4
47.3
47.2
46.9
46.9
46.8
46.7
46.6
46.6
46.6
46.5
46.5
46.4
46.1
46.0
46.0
46.0
45.8
45.7
45.7
45.7
45.7
45.6
45.6
45.5
45.4
45.4
45.4
45.3
45.2
45.2
45.2
45.1
45.1
45.0
45.0
45.0
45.0

说明:

 1. 卡片的绝对输出值为:该卡片在顶配队伍中且与歌曲同色时,每个键所贡献的分数。
 2. 卡片的相对输出值以fes2花丸100%为标准。本表仅列出所有相对输出不小于45的卡片。

点击得分上限为130000

筛选
全稀有度
所有属性
所有类型
所有学校
所有年级
档位 列表
SS 3
[117.65,∞)
119.7
118.3
117.8
S+ 8
[114,117.65)
117.5
117.3
116.4
116.1
115.3
115.1
114.7
114.0
S- 6
[112,114)
113.6
113.5
112.6
112.3
112.1
112.0
A+ 10
[110.5,112)
111.9
111.9
111.9
111.5
111.4
111.4
111.3
111.1
111.1
110.5
B+ 7
[109,110.5)
110.3
110.2
109.9
109.4
109.3
109.3
109.1
B- 12
[107.5,109)
108.9
108.9
108.9
108.9
108.7
108.6
108.6
108.5
108.3
108.1
107.6
107.5
C+ 11
[106,107.5)
106.9
106.7
106.6
106.6
106.5
106.4
106.3
106.3
106.2
106.1
106.0
C- 13
[105,106)
105.8
105.8
105.7
105.7
105.6
105.6
105.4
105.4
105.4
105.4
105.3
105.3
105.1

说明:

 1. 卡片的绝对输出值为:该卡片在顶配队伍中且与歌曲同色时,每个键所贡献的分数。
 2. 卡片的相对输出值以点击分恒为130000且特技、个性、类型、合宿均为空的UR卡为100为标准。本表仅列出所有相对输出不小于105的卡片。
 3. 本表未考虑切队时所产生的Sp类型卡片的切替效果和fes艾玛等卡片的个性2的加成。
 4. 本表默认玩家的后排输出和全部卡片的合宿均相当过硬,不能达到要求的玩家请以上一小节“不考虑点击得分上限”为主要参考标准。

奶盾排行

综合排行

说明:

 1. 实战中选取奶盾卡时,优先选择和歌曲属性相同的卡片(输出和奶盾量均受同属性加成),然后根据当前歌曲的伤害大小选取最适合的卡,伤害小的优先选择高输出甚至可以不用奶盾,伤害大的优先选高奶盾量。过量的奶盾不会增加得分。

单前排队伍

筛选
全稀有度
所有属性
所有类型
所有学校
所有年级
档位 列表
S+ 1
137,179
S- 3
133,789
132,270
129,709
A+ 2
125,157
125,083
A- 3
118,415
117,411
116,985
B+ 11
113,421
113,281
112,661
112,356
111,987
110,247
110,083
109,044
108,649
107,676
107,188
B- 13
106,638
106,251
106,062
105,084
104,966
103,489
101,014
100,858
100,797
100,779
100,553
100,275
100,033
C+ 14
99,773
99,597
99,215
99,115
98,926
98,901
97,746
97,715
96,576
94,979
94,472
94,218
94,101
94,081
C- 22
93,808
93,767
93,334
93,088
92,923
92,905
92,470
92,236
92,227
92,164
92,049
91,885
91,409
91,229
91,061
90,633
90,249
90,203
90,192
89,613
89,232
88,522
D+ 9
87,295
87,133
87,133
86,619
85,354
85,326
84,894
84,086
83,683
D- 6
81,791
79,034
78,735
78,378
78,007
76,654
E+ 4
75,827
75,431
73,288
71,961
E- 1
68,118

说明:

 1. 单前排队伍奶盾的评分主要以其前排输出和前排耐久为基础建模,根据其在不同扣血量的同属性歌曲中的表现进行综合评定。

双前排队伍

筛选
全稀有度
所有属性
所有类型
所有学校
所有年级
档位 列表
S+ 2
144,146
144,089
S- 1
140,669
A+ 6
139,823
138,691
138,652
138,392
138,310
138,250
A- 10
137,811
137,502
137,465
137,446
136,608
136,538
136,476
136,320
136,320
136,288
B+ 12
136,205
136,064
136,012
135,874
135,543
135,453
135,452
135,381
135,278
135,198
134,826
134,719
B- 8
134,361
133,833
133,758
133,647
133,573
133,193
132,924
132,795
C+ 13
132,749
132,426
132,362
132,126
131,806
131,739
131,714
131,707
131,328
131,240
131,142
131,008
131,007
C- 20
130,873
130,563
130,535
130,386
130,319
130,305
130,191
130,143
129,683
129,622
129,504
129,470
129,380
129,327
128,511
128,212
127,958
127,936
127,764
127,594
D+ 10
127,038
126,849
126,828
126,693
126,649
126,317
126,059
125,683
125,630
124,640
D- 3
123,591
122,093
121,738
E+ 3
120,175
118,316
118,316
E- 1
111,998

说明:

 1. 双前排队伍奶盾的评分综合考虑其前后排输出和前后排耐久,根据其在不同扣血量的同属性歌曲中的表现进行综合评定。
 2. 双前排队伍中,考虑到歌曲存在的加成,副前排奶盾的特技发动率设为70%,个性的发动率不变。

奶盾输出排行

筛选
全稀有度
所有属性
所有类型
所有学校
所有年级
档位 列表
A+ 1
[80,∞)
83.8
A- 2
[75,80)
77.2
75.6
B+ 1
[70,75)
73.3
B- 3
[65,70)
68.8
68.7
68.2
C+ 4
[60,65)
64.9
63.6
62.3
60.3
C- 4
[55,60)
58.9
57.8
57.2
56.5
D+ 11
[50,55)
54.8
54.6
53.7
53.1
53.1
53.0
52.0
51.8
51.8
51.3
50.3
D- 15
[45,50)
49.8
49.4
48.5
48.1
46.9
46.6
46.0
45.7
45.7
45.7
45.6
45.4
45.3
45.1
45.0
E+ 9
[40,45)
44.7
44.6
44.3
44.2
44.1
44.0
42.3
41.7
40.2
E- 22
[35,40)
39.9
39.7
39.6
39.3
39.2
39.1
39.0
38.5
38.3
38.2
37.6
37.5
37.5
37.4
37.4
37.2
37.1
36.0
35.7
35.7
35.7
35.0
F 17
[0,35)
34.0
32.3
32.3
32.2
31.9
31.0
30.4
30.1
29.7
29.4
28.7
28.7
28.5
27.6
27.4
26.3
25.7

奶盾耐久排行

筛选
全稀有度
所有属性
所有类型
所有学校
所有年级
档位 列表
SS 15
[1200,∞)
1402.0
1316.5
1308.0
1296.4
1269.1
1269.0
1264.6
1262.6
1259.5
1247.1
1235.4
1226.8
1222.5
1208.8
1200.9
S 5
[1100,1200)
1167.1
1118.4
1116.1
1109.4
1104.3
A 19
[950,1100)
1094.3
1090.4
1089.4
1087.7
1061.8
1056.3
1054.5
1046.8
1046.0
1044.1
1030.5
1028.2
1017.5
994.3
992.6
963.8
953.7
950.4
950.4
B 25
[800,950)
944.2
939.7
920.6
913.1
903.9
900.3
892.1
883.3
882.4
877.3
872.6
868.2
863.2
863.2
860.4
844.7
840.8
839.1
830.6
828.6
818.3
816.6
811.8
809.4
801.5
C 14
[650,800)
777.0
774.8
773.1
773.0
760.3
744.5
739.8
734.1
712.8
706.7
693.0
681.6
668.1
659.7
D 8
[500,650)
648.9
645.0
626.7
615.4
610.3
588.6
572.4
566.4
E 3
[0,500)
452.0
452.0
429.7

说明:

 • 耐久指该卡在单前排队伍的前排作战中在同属性歌曲每个键所能提供的耐久量,其包含了:
  • 特技、个性的回复量;
  • 个性和自身Stamina值对总血量的影响的30%;
  • Type对特技效果的加成/减少,以及对伤害的减免/增加。

后排输出排行

档位 列表
SS 1 + 5
[18,∞)
通用
19.8
同属性
21.3
20.8
19.5
18.4
18.0
S+ 3 + 3
[15,18)
通用
16.8
15.5
15.1
同属性
16.9
15.6
15.3
S- 1 + 8
[14,15)
通用
14.9
同属性
14.9
14.6
14.5
14.5
14.4
14.2
14.0
14.0
A+ 5 + 4
[13,14)
通用
13.7
13.5
13.2
13.2
13.2
同属性
13.6
13.6
13.2
13.2
A- 5
[12,13)
12.9
12.9
12.9
12.9
12.8
12.2
B 3
[11,12)
11.9
11.9
11.4
C 2
[10,11)
10.9
10.3
特殊 9
驱散
切队30%
切队23%
切队20%
切队20%
切队20%
SP时50%
SP时50%
SP时50%
SP时50%

说明:

 1. 合宿技能的配置对后排实际输出量的影响非常大,该表默认配置合宿技能Appeal+[中]: 仲间。每少一个,输出降低1.73。
 2. 驱散技能两种触发方式要视具体情况选用。

好友支援排行

档位 列表
S 1 + 2
[20,∞)
通用
20.4
同属性
21.3
20.8
A+ 5 + 1
[18,20)
通用
19.8
19.6
19.3
19.0
18.2
同属性
18.0
A- 8
[16,18)
17.6
16.8
16.8
16.7
16.7
16.4
16.4
16.4
特殊 5 + 4
上级
SP槽填充
自身暴击点击得分上限+15%
自身暴击点击得分上限+15%
自身暴击点击得分上限+15%
自身暴击点击得分上限+15%
上级+及以上
通过过充SP槽提高SP分数
通过过充SP槽提高SP分数
通过过充SP槽提高SP分数
通过过充SP槽提高SP分数
通过过充SP槽提高SP分数

说明:

 1. 合宿技能的配置对好友支援实际输出量的影响非常大,该表默认配置合宿技能Appeal+[中]: 同作战,每少一个,输出降低1.73。
 2. 好友支援成员的个性1、个性2和合宿技能视为转移到自己编队的中央位角色身上。如条件为“同年级、同属性、同学校”的实际效果为与自己编队的1号位角色年级、属性、学校相同时生效。

后排耐久推荐

档位 列表
S+ 2
[160,∞)
183.6
170.4
S- 1
[130,160)
134.0
A+ 0
[100,130)
A- 9
[70,100)
99.9
87.0
85.9
84.9
82.8
82.7
80.8
77.5
74.2
70.3
特殊 4
高伤害时
回血/加盾
350以上
伤害时
122.2
500以上
伤害时
115.6
500以上
伤害时
113.8
1000以上
伤害时
623.8

说明:

 1. 后排耐久卡也需要配置合宿技能Appeal+[中]: 仲间或来自练声的体力回复系列技能。